10. Impactes socials de la pandèmia de la COVID-19 observats amb perspectiva sociològica. Aproximació a les anàlisis i aportacions realitzades des de la sociologia valenciana i catalana

Coordinació: 

Foto de Paquita Sanvicén-Torné
Paquita Sanvicén-Torné
Universitat de Lleida
Associació Catalana de Sociologia

Col·laboració:
Maria Àngels Abellán-López
Universitat de València
Associació Valenciana de Sociologia

Irene Cussó-Parcerisas
Universitat Ramon Llull
Associació Catalana de Sociologia

RESUM

El treball que es presenta recull només una mostra de la tasca sociològica desenvolupada a la Comunitat Valenciana i a Catalunya analitzant i explicant la pandèmia de la COVID-19. Els objectius seguits han estat, d’una banda, identificar, sense pretensió d’exhaustivitat, la recerca sociològica duta a terme en aquests territoris, ja sigui en l’àmbit universitari i/o professional públic o privat, al voltant de les problemàtiques socials causades per la COVID-19 i dels seus impactes i transformacions socials, i, d’altra banda, ordenar-la, explicar-la i visibilitzar-la per al conjunt de la societat. La cerca d’informació s’ha dut a terme entre els mesos de juny i setembre de 2021 combinant diferents estratègies, com ara: bola de neu, crida als socis i grups de treball de les associacions de sociologia valenciana i catalana, departaments, grups de recerca universitaris i professionals de la sociologia de l’àmbit públic i privat. S’han recollit 237 aportacions que sumen recerques, publicacions i accions de divulgació i transferència al voltant dels àmbits tan afectats com les desigualtats socials, l’educació, el gènere, la gent gran, la família, la infància, la joventut, el treball i la desinformació, entre d’altres. Tot i no ser exhaustiu, el valor del recull és que evidencia la rellevant implicació en aquest període de la disciplina sociològica, tot generant investigació científica i propostes necessàries per orientar i millorar la gestió de la pandèmia, les polítiques públiques de suport i la difusió d’informació verídica.

INFORME COMPLET EN PDF DOI: 10.2436/15.3000.01.11