3. L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en l’economia: reflexions sobre la ignorància col·lectiva

Foto d'Albert Carreras
Albert Carreras Odriozola
Universitat Pompeu Fabra
Institut d’Estudis Catalans

RESUM

A partir de dades que corresponen al conjunt de l’Estat espanyol, aquest text afirma que l’impacte econòmic de la COVID-19 ha estat la principal crisi econòmica en temps de pau des del 1868, i la principal, des de l’esclat de la Guerra Civil el 1936-1937. L’impacte per territoris ha estat prou diferent, sempre dintre de la negativitat. L’any 2020, les Illes Balears ha tingut una caiguda del 21,7 % del PIB, mentre que a la Catalunya del Nord ha estat entorn d’un terç d’aquest valor. L’impacte econòmic no ha estat relacionat amb l’impacte sanitari de la pandèmia, mesurat a partir de la mortalitat. Les Illes han estat les menys afectades, juntament amb la Catalunya del Nord. Explorar aquestes discrepàncies ocupa una part del text. També subratlla que les polítiques econòmiques no han agreujat la crisi, com va passar amb la crisi del deute sobirà, sinó que han estat compensatòries. Reflexiona sobre la capacitat sanitària i l’estratègia sanitària per a combatre la pandèmia i els seus condicionants econòmics. Després explora els nous escenaris que ha obert la vaccinació massiva. Fa un balanç de les diferències entre l’experiència de la pandèmia actual i la de la grip del 1918, i n’extreu conclusions sobre l’espectacular canvi en el valor de la vida entre aleshores i ara. Per acabar, clou amb alguns intents de prospectiva, amb alertes i recomanacions.

INFORME COMPLET EN PDF DOI: 10.2436/15.3000.01.4