8. Impacte social de la COVID-19 a l’Espai Català Transfronterer i Andorra

Coordinació: 

Foto de Martina Camiade

Martina Camiade Boyer
Universitat de Perpinyà
Delegada de l’IEC a Perpinyà

Col·laboració:
Jordi Cicres Bosch
Universitat de Girona

Ludovic Herreria Larrey
Secretari de la Delegació IEC a Perpinyà

RESUM

En aquest estudi s’han analitzat, a partir de dades corresponents a diaris i a entrevistes, els impactes de la COVID-19 a la frontera pirinenca i particularment a l’Espai Català Transfronterer i Andorra. D’una banda, s’han pogut observar, en els períodes de confinament d’un costat i l’altre de la frontera, els comportaments socials, les conseqüències sobre els projectes de cooperació transfronterera en curs, les manifestacions dels fronterers, indignats davant del tancament de la frontera en els punts principals però també secundaris, la recrudència dels estereotips. D’altra banda, s’ha pogut constatar l’adaptació a aquesta situació: pel que fa als projectes europeus en curs, amb reunions virtuals, amb activitats transfrontereres entre municipis malgrat la COVID-19, etcètera.

Finalment, s’ha pogut esbrinar que davant la pandèmia la Comissió Europea va ser, en un primer temps, molt lenta a prendre decisions adequades per a tots els membres i que després, malgrat tot, cada estat va decidir en funció del seu territori sense tenir en compte la dinàmica de les zones frontereres. Cada estat va tornar al concepte de pré carré de Lluís XIV: materialització i tancament de les fronteres.

INFORME COMPLET EN PDF DOI: 10.2436/15.3000.01.9