Impacte social de la COVID-19. Una mirada multidisciplinària

Barcelona · Institut d’Estudis Catalans · 2022

INFORMES

 

Presentació

La mirada multidisciplinària, una estratègia de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC

DOI: 10.2436/15.3000.01.1

Mercè Barceló i Serramalera, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans

Andreu Domingo i Valls, Centre d’Estudis Demogràfics, Institut d’Estudis Catalans

 

1. Impacte de la COVID-19 en la dinàmica demogràfica dels territoris de parla catalana: mortalitat, fecunditat i migracions

DOI: 10.2436/15.3000.01.2

Andreu Domingo i Valls, Centre d’Estudis Demogràfics, Institut d’Estudis Catalans

Amand Blanes Llorens, Centre d’Estudis Demogràfics

Albert Esteve Palós, Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Pompeu Fabra

 

2. Reptes democràtics en temps de pandèmia: el termòmetre dels drets de la ciutadania. Una perspectiva jurídica

DOI: 10.2436/15.3000.01.3

Mercè Barceló i Serramalera, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans

Josep Vilajosana Rubio, Universitat Pompeu Fabra

Enoch Albertí Rovira, Universitat de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans

 

3. L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en l’economia. Reflexions sobre la ignorància col·lectiva

DOI: 10.2436/15.3000.01.4

Albert Carreras Odriozola, Universitat Pompeu Fabra, Institut d’Estudis Catalans

 

4. COVID-19 i comunicació a Catalunya: accentuació de tendències

DOI: 10.2436/15.3000.01.5

Maria Corominas i Piulats, Institut d’Estudis Catalans, Universitat Autònoma de Barcelona

Aida Martori Muntsant, Escola Superior Politècnica – Tecnocampus, Universitat Autònoma de Barcelona

 

5. Efectes de la pandèmia de la COVID-19 sobre sistemes educatius ja vulnerables

DOI: 10.2436/15.3000.01.6

Bernat Sureda Garcia, Universitat de les Illes Balears, Institut d’Estudis Catalans

Avelina Miquel Lara, Universitat de les Illes Balears

 

6. La Gran Aturada. La mobilitat a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià durant la crisi sanitària de la COVID-19

DOI: 10.2436/15.3000.01.7

Josep Vicent Boira i Maiques, Universitat de València, Institut d’Estudis Catalans

Oriol Nel·lo i Colom, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans

Joana Maria Seguí i Pons, Universitat de les Illes Balears, Institut d’Estudis Catalans

Joan Checa Rius, Universitat Autònoma de Barcelona

Maurici Ruiz Pérez, Universitat de les Illes Balears

 

7. Els moviments urbans enfront de la COVID-19: el cas de València

DOI: 10.2436/15.3000.01.8

Albert Moncusí Ferré, Universitat de València, Institut d’Estudis Catalans

Hernán Fioravanti Álvarez, Universitat de València

 

8. Impacte social de la COVID-19 en l’Espai Català Transfronterer i Andorra

DOI: 10.2436/15.3000.01.9

Martina Camiade Boyer, Universitat de Perpinyà, delegada de l’Institut d’Estudis Catalans a Perpinyà

Jordi Cicres Bosch, Universitat de Girona

Ludovic Herreria Larrey, Institut d’Estudis Catalans

 

9. Fer recerca (als territoris de parla catalana) en temps de pandèmia. La veu dels protagonistes

DOI: 10.2436/15.3000.01.10

Montserrat Castelló i Badia, Universitat Ramon Llull, Institut d’Estudis Catalans

Anna Sala-Bubaré, Universitat Ramon Llull

Núria Suñé i Soler, Universitat Ramon Llull

 

10. Impactes socials de la pandèmia de la COVID-19 observats amb perspectiva sociològica. Aproximació a les anàlisis i aportacions realitzades des de la sociologia valenciana i catalana

DOI: 10.2436/15.3000.01.11

Paquita Sanvicén Torné, Universitat de Lleida, Associació Catalana de Sociologia

Maria Àngels Abellán-López, Universitat de València, Associació Valenciana de Sociologia

Irene Cussó-Parcerisas, Universitat Ramon Llull, Associació Catalana de Sociologia

 

Epíleg

Ciències socials i immunologia biopolítica als països de parla catalana

DOI: 10.2436/15.3000.01.12

Andreu Domingo i Valls, Centre d’Estudis Demogràfics, Institut d’Estudis Catalans

Mercè Barceló i Serramalera, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans